print deze pagina
U bevindt zich hier :
Home

AED-Hulpverlener
 

WAAR VINDEN WE AED GECERTIFICEERDE HULPVERLENERS EN WAAR KUNNEN ZIJ AED APPARATEN VINDEN ALS DE NOOD HET HOOGST IS .....
NOG EVEN NERGENS

Welkom bij AED-Hulpverlener.
Langs deze weg willen wij ons graag aan u voorstellen.
 
De eerste opzet van deze site is hoofdzakelijk bedoeld om voorlopig op beperkte schaal informatie te verstrekken over onze organisatie en doelstellingen.
Een plotselinge hartstilstand komt gemiddeld buiten de ziekenhuizen 300 keer per week voor (ruim 15.000 keer per jaar)
Als elke seconde telt en binnen 5 minuten een AED apparaat geactiveerd kan worden, stijgt de levensverwachting tot soms wel 80%.
Met uitsluitend reanimatie is het slagingspercentage ongeveer 10%.
Toepassing van het AED apparaat samen met de benodigde levens reddende handelingen kan zowel de slagingskans als de kwaliteit van het leven sterk worden verbeterd.
 
De stichting die deze site en de daarbij behorende databank gaat beheren werkt zonder winstoogmerk en wordt tevens een ultieme poging gedaan een aantal hulpverlenende instanties achter ons idee te krijgen zodat een ieder hier zijn / haar voordeel mee kan doen.
Omdat deze stichting geen bindingen heeft met maatschappelijke of sociale dienstverleningen en de werkwijze meer op het technische en organisatorische vlak ligt, hopen wij dat standpunten en doelstellingen op deze wijze gebundeld kunnen worden.

 

Introductie

De basisopzet voor de uiteindelijke grote site wordt momenteel ontworpen. Onze organisatie heeft de intentie om alle relevante aspecten die met AEDs in het algemeen te maken hebben, te bundelen om zodoende belangstellenden uitgebreide informatie te verstrekken.

MELDT U AAN OM GEZAMENLIJK EEN LEVENSGROOT NETWERK VAN HULPVERLENERS TE BOUWEN

Het hoofddoel van de stichting is een landelijke registratie / databank op te zetten en te onderhouden waarin zowel AED hulpverleners als de AED bezitters hun gegevens kwijt kunnen, inclusief een aantal zeer bijzondere en specifieke taken die in een later stadium in deze site opgenomen zullen worden.

Het doel is om gedurende de tijd die ligt tussen een melding van een plotselinge hartstilstand en het arriveren van deskundige medische hulp, een bijdrage te leveren zodanig dat wellicht erger voorkomen wordt en hierbij een toevoeging kan zijn tot verbetering van de overlevingskwaliteit.

De technologie ontwikkelt zich met grote snelheid, soms zelfs te snel.
Samen met IT en communicatie specialisten willen we die koudwatervrees weghalen en een voorbeeld stellen hoe dergelijke technieken voortvarend toegepast kunnen worden.

De eerste start is gegeven. Wij hebben Hellevoetsluis als start Gemeente gekozen en verwachten dat al snel andere gemeenten zullen volgen.

MAAK  UW GEMEENTE AED PROOF.

Door selectieve informatieverzameling kunnen we een bijdrage leveren aan onderzoekers die ervaring hebben met het opstellen van plannen binnen een leefgemeenschap.
Samen met hen kunnen plannen worden ontwikkeld die kunnen leiden tot een gefaseerd advies hoe de gewenste dichtheid van het AED apparaten netwerk te kunnen realiseren.
Onze inspanning zal ook gaan liggen op het verzorgen van cursussen waarin de toekomstige AED hulpverlener geleerd zal worden met het AED apparaat en bijbehorende reanimatie en beademingsvaardigheden om te gaan en middels herhaalinstructies de vaardigheden up to date te houden.

De taak van de stichting bij het verzorgen van cursussen is uitsluitend organiserend en worden uitsluitend gekwalificeerde instructeurs, opleiders en docenten hiervoor aangetrokken.

Zowel commercieel als paracommercieel voert men op allerlei vlakken verschillende activiteiten uit die het zelfde doel beogen, maar vaak door de benaderingswijze hun doel missen.
Met uw hulp en die van  belangstellenden en geinteresseerden kan de belangrijkste informatie en kennis via deze site worden gebundeld en zal de kwaliteit van hoog niveau kunnen zijn.
De voorbereidingen en gespreksronden zijn begonnen. We zullen u middels het hoofdstuk NIEUWS op de hoogte houden van de vorderingen.

Aanmelden als deelnemer is via de site nog niet mogelijk, maar lees verder in het hoofdstuk AANMELDEN.