DE STICHTING
AED-HULPVERLENER.NL is opgericht op 7 februari 2008 en zijn de Statuten van de stichting door Notaris MR. N.E. Lindeijer te Hellevoetsluis bekrachtigd.Vervolgens is door inschrijving bij de KvK te Rotterdam het nummer 24430740 verstrekt.Bij de Belastingdienst is de status ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangevraagd zodat vrijstelling van belastingen hierdoor is verkregen onder nr. RSIN nr. 819059468

HET BESTUUR
Het huidige bestuur bestaat uit 3 personen t.w.:

Joop ReichardtVoorzitter
Van huis uit ondernemer en oprichter van deze stichting.
Geboren in Rotterdam, van huis uit Werktuig en bouwkundige en later oprichter van dans en partycentrum RI-JO
Woont sinds 1972 in Hellevoetsluis.
Tineke Barendregt
Waarnemend voorzitter en penningmeester
Tevens secretaris van de KNV EHBO afd. Hellevoetsluis en landelijk penningmeester van de KNV EHBO.
Geboren in Rotterdam en woont sinds 1988 In Hellevoetsluis.
Peter Rosekrans
Secretaris
Woont sinds 2014 voor de tweede keer in Hellevoetsluis.
Afkomstig uit de wereld van de vaktijdschrift- en (deels non-profit) bedrijfsjoutnalistiek.
Vertrouwd met verschillende vormen van vrijwilligerswerk
Geboren in Rotterdam(1951)
CONTACTBezoekadres:
Burchtpad 204
3223 GR Hellevoetsluis
E-Mail: info@aed-hulpverlener.nl
Bezoekafspraak uitsluitend na verzoek via bovengenoemd E-Mail.
DOELSTELLINGDe doelstelling van de stichting is het hartveilig maken van de gemeente Hellevoetsluis, inclusief Oudenhoorn.
De criteria van het hartveilig maken zijn gebaseerd op de richtlijnen van de Nederlandse Hartstichting met o.a. overbrugmare afstanden van maximaal 6 minuten lopen (heen en terug).
Middels buurt initiatieven die bewoners zelf ondernemen kunnen AED-apparaten en buitenkasten worden gefinancierd.
Het stimuleren en adviseren van buurtinitiatieven ter voorkoming van over en onder bevolking van AED’s binnen loopafstand rasters.
ACTUEEL BELEIDSPLANDe hoofdlijnen van het beleid bestaan uit het mogelijkerwijs sturing geven aan wijk of bedrijfsinvesteringen. Juist de bedrijfs-AED investeringen zijn vaak zeer positief, echter de beschikbaarheid is slechts tijdens de openingsuren en is de beschikbaarheid buiten deze openingstijden niet meer relevant.
Flatgebouwen zowel in de huursector als eigendom ,alsmede poldergebieden met een zeer dunnen bewoning zullen op een andere wijze worden gedefinieerd.
Voor zowel de gangbare bebouwing als de flatgebouwen en poldergebieden wordt overleg gepleegd met de Gemeente Hellevoetsluis omdat veel bewonersvorm informatie bij de Gemeente aanwezig is. Voor specifieke problematieken waarin de gemeente vaak adviserend kan zijn. Bij aanschaf van AED’s het adviseren en bemiddelen voor opleidingen van hulpverleners. Kosten verbonden aan hulp en advies worden middels donaties e.d. bekostigd.  
BELONINGSBELEID  Bovengenoemde bestuurder en eventuele externe adviseurs verrichten hun werkzaamheden uitsluitend als vrijwilliger zonder enige vorm van vergoeding of winstoogmerk (exclusief kosten, direct betrekking hebbend op stichtingsactiviteiten).
UITGEOEFENDE ACTIVITEITENBemiddeling en advies bij aankoop AED apparaten door particulieren, eigenaren organisaties, stichtingen en bedrijven.
Het adviseren en begeleiden van hulpverleners en opzet bij hulpverlenersgroepen. In samenwerking met professionele opleiders , de opleiding voor hulpverleners mogelijk maken.
FINANCIËLE VERANTWOORDINGKlik hier voor het financieel verslag 2021
Klik hier voor het financieel verslag 2019
Klik hier voor het financieel verslag 2020